Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Data Treść
2019-04-12

Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna
– 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pismo zarządu i wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

2019-02-14

Raport za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za IVQ 2018 za okres od 1 października do 31 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2018-11-14

Raport za III kwartał 2018 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za III kw. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku.
Podstawa prawna:
– 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2018-07-14

Raport za II kwartał 2018 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za II kw za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna:
– 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2018-05-15

Raport za I kwartał 2018 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za I kw za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.
Podstawa prawna:
= 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2018-04-12

Raport roczny za 2017 rok

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2017.
Podstawa prawna:
– § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
List Prezesa Zarządu i wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenia Zarządu
Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

2018-02-14

Raport za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2017 roku.
Podstawa prawna:
– § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2009-08-04

Raport półroczny 2009r.

pobierz

Raporty okresowe

Data Treść
2019-04-12

Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna
– 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pismo zarządu i wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

2019-02-14

Raport za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za IVQ 2018 za okres od 1 października do 31 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2018-11-14

Raport za III kwartał 2018 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za III kw. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku.
Podstawa prawna:
– 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2018-07-14

Raport za II kwartał 2018 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za II kw za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna:
– 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2018-05-15

Raport za I kwartał 2018 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za I kw za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.
Podstawa prawna:
= 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2018-04-12

Raport roczny za 2017 rok

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2017.
Podstawa prawna:
– § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
List Prezesa Zarządu i wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenia Zarządu
Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

2018-02-14

Raport za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2017 roku.
Podstawa prawna:
– § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2009-08-04

Raport półroczny 2009r.

pobierz