O firmie

O firmie ELEKTROMONT S.A.

Historia Firmy rozpoczęła się 30 marca 2001 roku – zawiązana została wtedy spółka pod nazwą Elektromont Alfa Sp. z o.o.
27 kwietnia  2001 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000009464
Od początku istnienia Spółki głównym przedmiotem działalności było wykonywanie instalacji elektrycznych w budownictwie. 
Następne lata to okres dynamicznego rozwoju Spółki i kolejne rozszerzenia zakresu wykonywanej przez Spółkę działalności. Najważniejsze zrealizowane w tym okresie prace wykonano w Rzeszowie, Legnicy, Szczecinie, w Kowarach, we Wrocławiu i w Bolesławcu. Zatrudnienie na koniec 2003 roku wynosiło 26 pracowników.
W 2006 roku w ofercie pojawiły się dwie nowe usługi – projektowanie oraz serwis.
Lata 2008 /2009  to obfity w wydarzenia okres w historii Spółki. To czas audytów finansowych, zmiany formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, zakup i rozpoczęcie modernizacji nieruchomości na potrzeby przyszłej siedziby Spółki oraz kolejny już wzrost przychodów z prowadzonej działalności dzięki pozyskaniu nowych, znaczących kontraktów.  W 2009 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W tym samym roku otwarte zostały oddziały Spółki w Szczecinie i Wrocławiu.
30.09.2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Spółki przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 w Jeleniej Górze.
W roku 2012 obroty roczne wyniosły już ponad 25 000 000 PLN , a zatrudnienie przekroczyło 60 osób.
Lata 2014 -2019  to wdrożenie w Spółce zintegrowanego systemu informatycznego CDN XL firmy Comarch, włączenie do oferowanych usług pomiarów efektywności energetycznej , odnawialnych źródeł energii , kolejne wzrosty rocznych obrotów oraz zwiększenie kadry do prawie 100 osób.
Realizacja kontraktów odbywa się głównie w Polsce zachodniej, chociaż wykonujemy także projekty zlokalizowane w Warszawie , Lublinie , Tarnowie czy na Górnym Śląsku. Kontrahenci Elektromont S.A. to największe firmy z branży budowlanej, deweloperskiej i przemysłowej w Polsce : Skanska , Strabag, Volkswagen, Budimex , CCC, Bosch, Mostostal, Toyota ,Takenaka , Echo Investement , Nestle , Mirbud czy Mostostal Warszawa.
Wśród inwestycji zrealizowanych przez Elektromont S.A. , oprócz projektów standardowych ,  były także obiekty specjalistyczne typu muzea objęte ochroną konserwatora zabytków,  farmy wiatrowe , oczyszczalnie ścieków , obiekty medyczne, biurowce dedykowane dla firm z branży IT z certyfikatami BREEAM, oświetlenie lotniska cywilnego i składy chemikaliów.  Realizujemy również modernizacje zakładów przemysłowych  będących w ciągłej eksploatacji.
Elektromont S.A. współpracuje także z lokalnymi szkołami branżowymi i uczelniami technicznymi. Nasi pracownicy, podczas spotkań i prelekcji w szkołach i podczas warsztatów w sali szkoleniowej w siedzibie Spółki , zachęcają uczniów i studentów do rozwoju zawodowego  w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej.
Coroczne staże w Elektromont S.A. pozwalają młodym adeptom szkół i uczelni objętych programem współpracy zapoznawać się ze specyfiką pracy w branży. Najlepsi znajdują następnie zatrudnienie w Spółce. 
 W styczniu 2020 roku Elektromont S.A. za wysokie standardy pracy , ciągły rozwój ,  oraz wspieranie lokalnych inicjatyw szkolenia młodzieży w kierunkach technicznych,  otrzymał  od Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zaszczytny tytuł Firmy Roku 2019 .