Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Tadeusz Mazur - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany w dniu 18 czerwca 2019 roku na kolejną kadencję.
Urodzony 6 lutego 1943 roku. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Początkowo pracował jako Inspektor Nadzoru w Zakładach Chemicznych „WIZÓW” (1965-1968) oraz Hucie Miedzi „Głogów” (1968-1971). W latach 1971-1991 był zatrudniony w PMUEiB „ELEKTROMONTAŻ” Wrocław na stanowiskach Kierownika Robót, Specjalisty ds. Koordynacji, Kierownika Zakładu Montażu oraz Zastępcy Dyrektora Ds. Produkcji Montażowej. Od 1991 do roku 2003 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych i Instalacyjnych. Rok później rozpoczął pracę w Elektromont Sp. z o.o. jako Specjalista ds. Marketingu. Od 1.12.2008 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elektromont S.A.

Piotr Nachmann – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany w dniu 18 czerwca 2019 roku na kolejną kadencję.
Urodzony 15 września 1971 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym, praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. Herberta Szurgacza „Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikowi”. Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu zakończyła się egzaminem adwokackim z wynikiem bardzo dobrym. Naukę kontynuował na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu – studia podyplomowe Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej, specjalizacja dla osób wykonujących zawody prawnicze. W latach 1995 – 1998 był doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego Zakładu Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; Następnie w latach 1996 – 2000 odbywał aplikację adwokacką w Spółce Adwokackiej B&B w Kamiennej Górze i Wałbrzychu; Od 1996 roku był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” w Kamiennej Górze. W latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej w Kamiennej Górze oraz sprawował funkcje wiceprzewodniczącego rady i przewodniczącego komisji regulaminowej. W okresie od 2005-2006 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z o.o. w Bukowcu. Od 2000 roku jest adwokatem. Od 2005 roku do maja 2009 roku sprawował również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości” Spółka Akcyjna w Kamiennej Górze; Obecnie prowadzi Kancelarie Adwokacką w Jeleniej Górze.

Kamil Suchański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany 18 czerwca 2019 r. na kolejną kadencję.
Jest głównym akcjonariuszem spółki EKOBOX, którą wprowadził na Rynek New Connect. Od 14 czerwca 2017 r. pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Ekobox S.A. Wykształcenie: Magister Prawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Absolwent studiów MBA – GFKM i ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM. Ukończył kurs kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Agnieszka Trela - Sekretarz Rady Nadzorczej

Powołana w dniu 18 czerwca 2019 roku na kolejną kadencję.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła studia podyplomowe Executive MBA prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z the Université du Québec à Montréal (UQAM). Studiowała również na Georg-August-Universität w Göttingen (Niemcy). Pani Agnieszka Trela posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, analiz ekonomiczno-finansowych, doradztwa biznesowego, rynku kapitałowego, w tym projektów typu IPO oraz LBO/MBO. Doświadczenie zawodowe zdobywała również jako analityk finansowy w firmie doradztwa gospodarczego oraz dzięki aktywności zawodowej w zakresie rachunkowości. Od 2008 roku do 2016 roku związana z Grupą BTFG, gdzie koordynowała prace w zakresie doradztwa finansowego pełniąc funkcję Prezesa Zarządu firmy doradczej BTFG Advisory sp. z o.o. Od października 2016 roku związana z Grupą kapitałową Grupy LOTOS S.A. Aktualnie pełni funkcję Koordynatora ds. projektów optymalizacyjnych w Grupie LOTOS S.A.

Andrzej Kubasiak - członek Rady Nadzorczej

Powołany w dniu 18 czerwca 2019 roku na kolejną kadencję.
Urodzony 23 września 1951 roku, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zdany egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Studia podyplomowe “Zarządzanie projektami UE” – Politechnika Wrocławska. W latach 1972-1991 zatrudniony w “Mostostal” Wrocław, ostatnie zajmowane stanowisko – Kierownik Produkcji i Aparatury Chłodniczej. W latach 1991-2000 zatrudniony w “PROMARKET”, zajmowane stanowisko – Wiceprezes Zarządu. W latach 2000-2004 zatrudniony w “SAP-PROJEKT ZACHÓD”, zajmowane stanowisko – Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający. W latach 2005-2006 zatrudniony w Tebodin SAP-PROJEKT jako Z-ca Dyrektora Zarządzającego. W latach 2006-2011 zatrudniony w UNOX S.A. jako Dyrektor Biura Regionalnego we Wrocławiu. W latach 2011 – 2012 był zatrudniony w Euroklimat Sp. z o.o. jako Dyrektor Oddziału we Wrocławiu. W latach 2012 do 2014 był zatrudniony jako Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Sp. z o.o Technika Betonu Wodoszczelnego, Obecenie na emeryturze od 2017 roku.

Ład korpracyjny

22-10-2009
Oświadczenie Zarządu Elektromont S.A.
Zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powiązany z akcjonariuszem Małgorzatą Tymińską.