Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

LP
Akcjonariusz
Liczba akcji
Ogólna liczba akcji w %
Liczba głosów
Ogólna liczba głosów w %
1.
Cezary Jasiński
729 402
11,22%
729 402
11,22%
2.
Arkadiusz Fijałkowski
433 140
6,66%
433 140
6,66%
3.
Paweł Kiciński
389 240
5,99%
389 240
5,99%
4.
Pozostali
4 948 218
76,13%
4 948 218
76,13%

Kapitał Zakładowy Emitenta Tworzy 6 500 000 akcji, w tym:

  • 5 100 000 akcji serii A
  • 28 000 akcji serii B
  • 1 372 000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł