Zarząd

Zarząd Spółki

Dominik Staroń – Prezes Zarządu Carbon Group S.A.

Powołany do pełnienia funkcji Prezesa Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 2 lutego 2023r. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Ekonomia). Ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oraz dwuletnie studia Executive MBA na University of Baltimore. W dotychczasowej karierze zawodowej pracował na stanowiskach dyrektorskich i zarządczych w spółkach kapitałowych, w tym także w spółkach publicznych. Zasiadał lub nadal zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym również spółek giełdowych.

Małgorzata Zabrzańska – Prokurent Carbon Group S.A.

Powołana w dniu 02 lutego 2009 r. uchwałą Zarządu Elektromont S.A. nr 1/Z/02/02/2009. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze. Tytuł magistra ekonomii. Ukończyła również Studium Podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Kontroli Finansowej. Karierę zawodową rozpoczęła od stanowiska kasjera w Zakładach Aparatury Próżniowej (1983 – 1987). W latach 1987-1990 pracowała na stanowiskach Starszej Księgowej oraz Kierownika Działu Księgowości w HPSP Samopomocy Chłopskiej. W kolejnych latach jako Główna Księgowa pracowała w firmie PPH Mago (1993), Mago Sp. z o.o. (1993-1998). W tym czasie również prowadziła własne biuro rachunkowe (1996-2003) i uzyskała Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych . Od 1998 roku do roku 2004 zajmowała stanowisko Głównej Księgowej w firmie Engram S.A. W następnym roku pełniła funkcję Skarbnika w Gminie Podgórzyn. Od 1.04.2008 jest Główną Księgową w Spółce Elektromont, a od marca 2009 roku pełni również funkcję Prokurenta.

Waldemar Żurawski – Prokurent Carbon Group S.A.

Powołany dnia 22 lipca 2014 roku Uchwałą Zarządu Elektromont S.A. nr 1/Z/22/07/2014. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł magistra inżyniera w specjalności Automatyka elektroenergetyczna. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w w/w zakresie. W latach 1995-1997 pracował w firmie Elam jako Asystent projektanta oraz Programista sterowników PLC. W latach 1997-1998 pracował na stanowisku Mistrza w PF Jelfa S.A. w Jeleniej Górze. Od roku 1998 do 2008 był zatrudniony w Elektromont Sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty ds. ofert a później Kierownika Działu Przygotowania Produkcji. Od 2008 pracował w Elektromont S.A. na stanowisku Kierownika Działu ofertowania, od 1 maja 2013 roku jako Dyrektor ds. Ofertowania. Od 1 grudnia 2013 r. jest Dyrektorem Handlowym. Od 22 lipca 2014 r. jest Prokurentem Elektromont S.A.