Zarząd

Zarząd Spółki

Mirosław Matwijów – Prezes Zarządu Elektromont S.A.

Powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 2018 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres trwającej wspólnie z pozostałym członkiem Zarządu IV kadencji.. Od roku 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Elektromont S.A.

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
– 15.04.1978 r. ukończony Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej na kierunku elektrotechnika w specjalności elektroenergetyka – tytuł mgr inż. elektryk- 24.06.1984 r. ukończone Studium Podyplomowe Automatyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej w Instytucie Automatyki Przemysłowej,- 30.12.1986 r. ukończone Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Ekonomiki Produkcji, – uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji kierowania i nadzoru w budownictwie o zakresie instalacyjno-inżynieryjnym w zakresie instalacji elektrycznych (24.06.1981r.) oraz uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych (22.11.1994 r.),- Egzamin Państwowy z języka angielskiego (26.05.1981 r.) oraz dobra znajomość również języka rosyjskiego w mowie i w piśmie,- kurs dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw amerykańskich zakończony certyfikatem AMA (American Management Association) w Waszyngtonie (04. 1995 r.)

Przebieg pracy zawodowej i doświadczenia zawodowe:
– 02.05.1978 r. początek pracy zawodowej w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” w Szczecinie na stanowisku inżyniera budowy,- 10.08.1981 r. do 27.02.1989 r. praca w charakterze kierownika budowy w firmie jw.,- 27.02.1989 r. do 25.02.1991 r. kierownik kontraktu z włoską firmą SAE na terenie byłego ZSRR, zatrudniony w „Elektromontaż-Eksport” Warszawa (największy zakresem prac kontrakt tej firmy w latach dziewięćdziesiątych),- 02.04.1991 r. do 31.01.1992r. zastępca szefa produkcji w Elektromontaż Szczecin S.A.,- 01.02.1992 r. do 30.08.2002r. dyrektor Zakładu Produkcji Montażowej w firmie jw.,- 01.07.2002 r. do 30.11.2005 r. dyrektor ds. produkcji, wiceprezes zarządu firmy Elektromontaż-Szczecin S.A. w Szczecinie,- 01.12.2005 r. do 30.09.2006 r. dyrektor ds. produkcji Elektromontaż-Szczecin S..A..,- 01.10.2006 r. do 10.04.2008r. prokurent firmy Elektromontaż-Szczecin S.A.,- 11.04.2008r. do 31.08.2011r. wiceprezes firmy Elektromontaż-Szczecin.,- 01.09.2011r. do chwili obecnej Wiceprezes Rady Nadzorczej Elektromontaż-Szczecin.

Aktywny członek SEP, od 2002 do 2012 roku wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego przy Oddziale Szczecińskim SEP i członek Rady ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego.

Małgorzata Zabrzańska – Prokurent Elektromont S.A.


Powołana w dniu 02 lutego 2009 r. uchwałą Zarządu Elektromont S.A. nr 1/Z/02/02/2009. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze. Tytuł magistra ekonomii. Ukończyła również Studium Podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Kontroli Finansowej. Karierę zawodową rozpoczęła od stanowiska kasjera w Zakładach Aparatury Próżniowej (1983 – 1987). W latach 1987-1990 pracowała na stanowiskach Starszej Księgowej oraz Kierownika Działu Księgowości w HPSP Samopomocy Chłopskiej. W kolejnych latach jako Główna Księgowa pracowała w firmie PPH Mago (1993), Mago Sp. z o.o. (1993-1998). W tym czasie również prowadziła własne biuro rachunkowe (1996-2003) i uzyskała Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych . Od 1998 roku do roku 2004 zajmowała stanowisko Głównej Księgowej w firmie Engram S.A. W następnym roku pełniła funkcję Skarbnika w Gminie Podgórzyn. Od 1.04.2008 jest Główną Księgową w Spółce Elektromont, a od marca 2009 roku pełni również funkcję Prokurenta.

Waldemar Żurawski – Prokurent Elektromont S.A.

Powołany dnia 22 lipca 2014 roku Uchwałą Zarządu Elektromont S.A. nr 1/Z/22/07/2014. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł magistra inżyniera w specjalności Automatyka elektroenergetyczna. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w w/w zakresie. W latach 1995-1997 pracował w firmie Elam jako Asystent projektanta oraz Programista sterowników PLC. W latach 1997-1998 pracował na stanowisku Mistrza w PF Jelfa S.A. w Jeleniej Górze. Od roku 1998 do 2008 był zatrudniony w Elektromont Sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty ds. ofert a później Kierownika Działu Przygotowania Produkcji. Od 2008 pracował w Elektromont S.A. na stanowisku Kierownika Działu ofertowania, od 1 maja 2013 roku jako Dyrektor ds. Ofertowania. Od 1 grudnia 2013 r. jest Dyrektorem Handlowym. Od 22 lipca 2014 r. jest Prokurentem Elektromont S.A.