Zarząd

Zarząd Spółki

Cezary Jasiński – Prezes Zarządu Elektromont S.A.Delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 września 2022 r.
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Brał udział w projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia ich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego. Pełnił liczne funkcje nadzorcze oraz zarządcze w spółkach publicznych jak i niepublicznych.

Małgorzata Zabrzańska – Prokurent Elektromont S.A.


Powołana w dniu 02 lutego 2009 r. uchwałą Zarządu Elektromont S.A. nr 1/Z/02/02/2009. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze. Tytuł magistra ekonomii. Ukończyła również Studium Podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Kontroli Finansowej. Karierę zawodową rozpoczęła od stanowiska kasjera w Zakładach Aparatury Próżniowej (1983 – 1987). W latach 1987-1990 pracowała na stanowiskach Starszej Księgowej oraz Kierownika Działu Księgowości w HPSP Samopomocy Chłopskiej. W kolejnych latach jako Główna Księgowa pracowała w firmie PPH Mago (1993), Mago Sp. z o.o. (1993-1998). W tym czasie również prowadziła własne biuro rachunkowe (1996-2003) i uzyskała Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych . Od 1998 roku do roku 2004 zajmowała stanowisko Głównej Księgowej w firmie Engram S.A. W następnym roku pełniła funkcję Skarbnika w Gminie Podgórzyn. Od 1.04.2008 jest Główną Księgową w Spółce Elektromont, a od marca 2009 roku pełni również funkcję Prokurenta.

Waldemar Żurawski – Prokurent Elektromont S.A.

Powołany dnia 22 lipca 2014 roku Uchwałą Zarządu Elektromont S.A. nr 1/Z/22/07/2014. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł magistra inżyniera w specjalności Automatyka elektroenergetyczna. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w w/w zakresie. W latach 1995-1997 pracował w firmie Elam jako Asystent projektanta oraz Programista sterowników PLC. W latach 1997-1998 pracował na stanowisku Mistrza w PF Jelfa S.A. w Jeleniej Górze. Od roku 1998 do 2008 był zatrudniony w Elektromont Sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty ds. ofert a później Kierownika Działu Przygotowania Produkcji. Od 2008 pracował w Elektromont S.A. na stanowisku Kierownika Działu ofertowania, od 1 maja 2013 roku jako Dyrektor ds. Ofertowania. Od 1 grudnia 2013 r. jest Dyrektorem Handlowym. Od 22 lipca 2014 r. jest Prokurentem Elektromont S.A.