Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 maja 2022r. - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 21 czerwca 2022r.

Zarząd Spółki Elektromont S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 14.04.2022r. informuje, że z przyczyn organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy…