Realizacje zakończone - starsze

Realizacje zakończone - starsze

 • Karkonoskie Centrum Medyczne: Wykonanie prac zgodnie z projektem wykonawczym: montaż oświetlenia dźwigu, montaż opraw ulicznych, demontaż oświetlenia dźwigu i odłączenie dźwigu, montaż opraw, instalacje wewnętrzne.
 • Bielarnia Hessa Sp. z o.o.: Wykonanie przyłącza energetycznego Sn wraz z dostawą i montażem słupowej stacji transformatorowej 20 / 0,4 kV wraz z transformatorem olejowym 400 kVA oraz rozdzielnicą nn i układem pomiarowym.
 • Bader Polska Sp. z o.o.: Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznej. Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacja oświetlenia podstawowego wiat, instalacja siłowa, instalacje zasilania 2 bram rolowanych, trasy kablowe, rozdzielnica główna dla mocy 40 kW, szafa rack dla instalacji logicznej, zasilanie dwóch wentylatorów wyciągowych oraz jednej centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej, instalacje uziemiające, połączenia wyrównawcze i odgromowa, przeniesienie oświetlenia zewnętrznego z hali istniejącej na projektową, zasilanie hali projektowej z istniejącej hali magazynowej.
 • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Bukowiec: Wykonanie instalacji oświetleniowej, instalacji siłowej, wykonanie tras kablowych, rozdzielnic elektrycznych i wykonanie sieci logicznej.
 • Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra Nowy Czarnów k. Gryfina: Demontaż instalacji zasilania i sterowania systemami przenośników taśmowych. Wykonanie tras kablowych i systemów prowadzenia przewodów. Dostawa i montaż czujników oraz urządzeń sterujących. Okablowanie nowego układu przenośników wraz z podłączeniami. Wykonanie pomiarów powykonawczych i udział w rozruchu.
 • Emitel Nadajniki RTV Ślęża, Bogatynia, Kłodzko, Kudowa, Lubań Trzebnica, Jelenia Góra, Wrocław: Konserwacja i serwis instalacji wykrywania pożaru SAP, instalacji telewizji dozorowej CCTV, sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz instalacji kontroli dostępu KD.
 • Centrum Diagnostyki Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie: Wykonanie instalacji oświetleniowych, instalacji gniazd wtykowych, instalacji IT oświetlenia i gniazd wtykowych sal operacyjnych i sal wybudzeń, zasilanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji przyzywowe, instalacji odgromowa i wyrównawcza, instalacji systemu SAP, KD, CCTV, SSWiN, sieci strukturalnej LAN, instalacji zajętości pomieszczeń, instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych. Budowa stacji transformatorowej, 2×1000 kVA wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego 1000 kVA.
 • Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 , budynek M, L i łącznik B: Wykonanie zasilania 0,4kV, sieci telewizyjnej, instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd wtykowych, instalacji IT, oświetlenia i gniazd wtykowych sal operacyjnych i sal wybudzeń. Wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonanie instalacji przyzywowej, odgromowej i wyrównawczej, instalacji systemu SAP, DSO, KD, CCTV, SSWiN, sieci strukturalnej LAN, instalacji zajętości pomieszczeń, instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych oraz Instalacji z telefonicznymi automatami wrzutowymi.

 • Urząd Miasta w Elblągu Sieć szerokopasmowego Internetu: Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu – część pasywna w tym m.in.: wykonanie instalacji elektrycznych, prac budowlanych, systemów klimatyzacji precyzyjnej na potrzeby serwerowni, klimatyzacji komfortu na potrzeby punktów dystrybucyjnych, podłóg podniesionych. Budowa kanalizacji pierwotnej oraz wtórnej
 • Urząd Gminy Kobierzyce Oświetlenie Bielany Budowa około 9 km linii oświetlenia drogowego i 300 kompletnych punktów oświetleniowych na terenie Bielan Wrocławskich
 • MP Invest Sp. z o.o. Centrum Kształcenia Praktycznego Dostawa i montaż złącza kablowego ZK, rozdzielnicy głównej wraz z podrozdzielnicami. Wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej, siłowej i gniazd 400/230 V, oświetleniowej z dostawą i montażem opraw oświetleniowych oraz zasilania obiektu liniami kablowymi
 • Dialog S.A.: Budowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej w technologii PON (światłowodowej) w ramach zadania ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w technologii pasywnej sieci optycznej PON” Lubin, 2010 Stworzenie sieci dla ok. 3000 mieszkań na osiedlu Ustronie w Lubinie, Budowa magistralnych i rozdzielczych kabli światłowodowych – ok. 12,5 km, Budowa dostępowych kabli światłowodowych KAZ (wewnątrz budynkowych) – ok. 22 km, Budowa rurociągów teletechnicznych na potrzeby montowanych kabli ok. 12 km, Budowa pionów teletechnicznych ok. 300 szt, Wykonanie spawów światłowodowych ok. 2800 szt.
 • Cefarm Szczecin S.A. Obiekt magazynowy z zapleczem biurowym Wykonanie instalacji wewnętrznych (oświetlenie i siła), oświetlenia zewnętrznego, przyłącza Sn wraz z blokadą złącza kablowego, sieci strukturalnej MOLEX Cat. 6 wraz z łączami światłowodowymi (230 punktów). Dostawa i montaż kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV – 1×630 kVA, dostawa i instalacja wewnętrznych linii zasilających. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP (200 czujek), systemu Genessis obejmujący zintegrowane instalacje kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania, systemu CCTV (32 kamery w oparciu o system Samsung), rejestracji czasu pracy.
 • Rozbudowa Szpitala SPZOZ w Sulęcinie powierzchnia obiektu ok 4 200 m2 Wykonanie instalacji sieci strukturalnej kat. 6, systemu sygnalizacji przywoławczej w oparciu o system VAROMED, instalacji domofonowej w oparciu o system MIWI-URMET Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych-sieci logicznych
 • Telefonia Dialog S.A. Instalacje abonenckie miedziane oraz światłowodowe Wrocław, Lubin, Jelenia Góra, Wałbrzych Wykonywanie instalacji abonenckich miedzianych oraz światłowodowych dla potrzeb świadczenia usług telefonicznych, internetowych i telewizji cyfrowej w obszarze obsługiwanym przez „hosty”
 • INTERBUD-WEST Sp. z o.o. Komenda Policji w Sulęcinie Sulęcin Wykonanie instalacji sieci strukturalnej kat. 6 firmy 3M, okablowania instalacji antenowej, instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system SAMSUNG, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system SATEL. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji przywoławczej w oparciu o system INSEL, instalacji RTV, instalacji domofonowej, instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH
 • Bader S.A. Hala magazynowa, Bolesławiec 2009-2010: Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego dla hali magazynowej. Wykonanie instalacji SAP i oddymiania BOSCH, instalacji strukturalnej kat. 6, instalacji siłowych. Wykonanie tras kablowych, instalacji uziemiających, połączeń wyrównawczych i odgromowych. Budowa rozdzielni mocy 100 kW wraz z przyłączami
 • Robert Bosch Sp. z o.o. Obiekt produkcyjny Mirków k/Wrocławia 2008-2009: Montaż rozdzielnie sn i rozdzielni nn, instalacji WLZ, instalacji siłowych i oświetleniowych, okablowania strukturalnego, pożarowych systemów alarmowych i instalacji BMS
 • Robert Bosch Sp. z o.o. Centrum Biurowo-Szkoleniowe i Dystrybucyjne Warszawa 2008-2009: Dostawa i montaż rozdzielnic średniego napięcia, podrozdzielnic oraz transformatorów, wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, instalacja sygnalizacji pożarowej, wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, sieci strukturalnej oraz instalacji audio-video w salach konferencyjnych
 • EMC Instytut Medyczny Szpital Wrocław 2008-2009: Montaż urządzeń kompensacji mocy biernej, rozdzielnic, tras kablowych, GLZ i WLZ , oświetlenia oraz instalacji odgromowej, uziemiającej, wyrównawczej, przyzywowej Delta Call Plus oraz EIB
 • Polimex- Mostostal S.A. Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocław 2008-2009: Montaż instalacji WLZ, rozdzielnic elektrycznych, instalacji wewnętrznej, oświetlenia wewnętrznego, okablowania strukturalnego, radiofonii, alarmów włamaniowych, pożarowych systemów alarmowych i oświetlenia zewnętrznego
 • ATA-TECHNIK Sp. j. Oczyszczalnia Ścieków Szklarska Poręba 2008-2009: Wykonanie zasilania SN wraz z węzłem kablowym SN, usunięcie kolizji NN, wykonanie zasilania SN wraz ze stacja transformatorową
 • Wepa Professional Piechowice S.A. Zakłady Produkcji Papieru/ Fabryka Papieru Piechowice 2008-2009: Zasilenie stacji filtrów, montaż rozdzielni, podłączenie urządzeń oraz adaptację budynku produkcyjnego na magazyn
 • Volkswagen Motor Polska i Sitech Sp. z o.o. Zakład produkcyjny Sitech Sp. z o.o. i VWMP Polkowice 2008: Rozdział systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP na dwa odrębne systemy, wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru FRA5000.
 • Farmacol S.A. Hala magazynowa wysokiego składowania oraz budynku biurowego Macierzysz k/Ożarowa Mazowieckiego 2008: Wykonanie instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji słaboprądowych.
 • Pre-Fabrykat Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jelenia Góra 2008: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznych, instalacji sieci strukturalnej, instalacji pożaru, instalacji telewizji dozorowe.
 • Interbud-West Sp. z o.o. Komenda Wojewódzka Policji Gorzów Wielkopolski 2008: Instalacje systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji włamania zintegrowany z kontrolą dostępu, systemu audio-wideo, sieci strukturalne, systemu sygnalizacji pożaru.
 • Interbud-West Sp. z o.o. Areszt Śledczy Międzyrzecz 2008: System telewizji kablowej, system sygnalizacji włamania, instalację radiowęzła, instalacji sterowania krat, instalacji przyzywowej, system telewizji przemysłowej, budowę sieci strukturalnej oraz system sygnalizacji pożaru.
 • Contrast Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji zakładów cukierniczych Jutrzenka S.A Kostrzyn Wielkopolski 2008: Instalacje teleinformatyczne, system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system monitoringu CCTV, system detekcji gazu, automatykę wentylacji i automatykę klap przeciwpożarowych.
 • Elektrotermia Sp. z o.o. Kolej Gondolowa Stóg Izerski Świeradów Zdr. 2007: Linie SN, stacje transformatorowe, przepompownia.
 • ThyssenKrupp Stainless Polska Sp. z o.o. Hale produkcyjne Dąbrowa Górnicza 2007: Montaż kompletnego systemu wykrywania pożaru.
 • Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Nowak Hale magazynowe SIKLA Jelenia Góra 2007: Zewnętrzne i wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • EMC Istytut Medyczny Wrocław Szpital Ząbkowice Śl. 2007: Instalacje elektryczne wraz z zasilaniem SN i nn oraz agregatorem prądotwórczym.
 • Polimex Mostostal Siedlce S.A. Hale produkcyjne Mondi Mszczonów 2007: Kompletne wykonanie instalacji elektrycznych oraz dokumentacji projektowej wykonawczej i podwykonawczej.
 • Polimex Mostostal Siedlce S.A. Zakład obróbki skór „Bader Polska Sp. z o.o.” Bolesławiec 2007: Linia zasilająca SN; Stacje trafo; sieci + instalacje odgromowa i wyrównawcza; oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne; trasy kablowe; rozdzielnie; sieci komputerowe i telefoniczne; montaż osprzętu.
 • WEPA PROFESSIONAL Hale produkcyjne fabryki papieru Piechowice 2007: Linia zasilająca SN; Stacje trafo; sieci + instalacje odgromowa i wyrównawcza; oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne ;automatyka, sieć wewnętrzna NN.
 • Bader Polska sp. z o.o. Hala wykończenia skór w Bolesławcu Bolesławiec 2007: Montaż zasilania 300 kV.
 • Trasko – Inwest Sp. z o.o Hala produkcyjna Bader Bolesławiec 2007: Kompletne wykonanie instalacji elektrycznych na budowie hali przemysłowej.
 • Eko-Wod sp. z o.o. Świdnica Przepompownie Wleń 2007: Zasilanie przepompowni I oświetlenie drogowe.
 • Bosch Rexroth Sp. z o.o. Budynek biurowo – magazynowy Warszawa IX 2005 – X 2006: Zasilanie obiektu; rozdzielnica główna i podrozdzielnice; trasy kablowe; WLZ; dostawa i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu; instalacja p-poż; sieć strukturalna
 • Sokołów S.A. Zakłady Mięsne Koło V-IX 2006: Dostawa i montaż szaf sterowniczych komór chłodniczych; uruchomienie instalacji.
 • PBU „Interbud West” Budynek biurowy Kartografi i Warszawa II-IX 2006: Realizacja budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra VI-IX 2006: Wykonanie instalacji ostrzegania przeciwpożarowego
 • GATES Polska Budynek Mixera Legnica I -IV 2006: Wykonanie instalacji energetycznej w budynku Mixera dla potrzeb adaptacji laboratorium mechanicznego.
 • Polimex -Mostostal Siedlce S.A. Zakład Produkcyjny ADO Legnica XII 2005 – VI 2006: Kompletne wykonanie instalacji elektrycznych wraz z instalacjami niskoprądowymi; obsługa elektryczna placu budowy.
 • Budimex Dromex S.A. Fabryka płytek ceramicznych Marconi Piechowice I – VII 2006: Montaż rozdzielni i transformatorów bez rozdzielni SN.
 • Elektrobudowa S.A. Centrum Handlowe TESCO Bolesławiec VIII – XII 2005: Instalacje elektryczne wnętrzowe, podrozdzielnie, oświetlenie hali i pomieszczeń służbowych.
 • Polimex Mostostal Siedlce S.A. Fabryka Gates Legnica VII – XII 2005: Modernizacja układu zasilania SN wraz z instalacjami wnętrzowymi i oświetleniem zewnętrznym.
 • Zehnder Group sp. z o.o. Hala Logistyki Bolesławiec II – VI 2005: Instalacje elektryczne oświetlenia, siły, automatyki.
 • Grupa Sokołów S.A. Zakłady Mięsne Koło VII 2004 – V 2005: Przebudowa sieci zakładowej SN, budowa nowej sprężarkowni amoniakalnej wraz ze sterowaniem chłodnictwem. Przebudowa komory szokowej oraz rozbioru wołowego wraz ze sterowaniem chłodnictwem.
 • Kempf Sp. z o.o. Hala produkcyjna Kowary XII 2004 – IV 2005: Instalacje elektryczne hali produkcyjnej. Trasy kablowe i zasilanie urządzeń.
 • P.P.U. Izolacje Obiekty firmy BREDSEN Siemianowice Śl. XII 2004 – I 2005: Instalacje elektryczne i teletechniczne.
 • EKO-WOD sp. z o.o. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Wleń X 2004 – I 2005: Przebudowa sieci kablowej SN , demontaż linii napowietrznej.
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Budynek biurowy Jelenia Góra X-XII 2004: Modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oddymiającej i sygnalizacji pożarowej.
 • Zehnder Polska sp. z o.o. Hala logistyki ZEHNDER Bolesławiec XI 2004: Przebudowa sieci kablowej SN
 • Mostostal Siedlce SA Zakład Przetwórstwa Skór Bader Bolesławiec VII-XI 2004: Stacja transformatorowa SN/nn, rozdzielnia główna nn, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie i siła)
 • SKANSKA SA Ścieżka rowerowa Mojesz VII-VIII 2004: Oświetlenie ścieżki rowerowej.
 • Grasso Sp. z o.o. Zakłady Mięsne Gzella Osie VII-VIII 2004: Okablowanie chłodnictwa wraz ze sprężarkownią
 • Termotech Sp. z o.o. Sklep KOMFORT Szczecin V 2004: Okablowanie central klimatyzacyjnych.
 • Arkom Sp. z o.o. Sklep KOMFORT Szczecin XII – V 2004: Zasilanie SN, stacja trafo, instalacje wewnętrzne (oświetlenie i siła), instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru.
 • Orzeł SA Zakłady Produkcyjne Orzeł S.A. Mysłakowice IV 2004: Budowa sieci SN
 • ELE-VIS Sp. z o.o. Hale Produkcyjne LEGOCOL Tapety Jelcz-Laskowice II – IV 2004: Montaż rozdzielnicy głównej nn, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe), sieć strukturalna Cat 5
 • SKANSKA SA Oświetlenie ulic Jelenia Góra – Sobieszów X 2003 – IV 2004: Oświetlenie drogowe zasilane linią kablową nn.
 • NECSO Polska Przebudowa drogi krajowej Radoniów XII 2003 – II 2004: Przebudowa lini napowietrznych i kablowych SN i nn oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej dalekosiężnej.
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Galeria Karkonoska Jelenia Góra I 2004: Modernizacja instalacji elektrycznych (oświetlenie i siła), sieć strukturalna Cat. 5
 • Mercury Polska Sp z o.o. Stary Browar – Bank Rozwoju Eksportu Poznań XII 2003 – I 2004: Montaż rozdzielni elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych (oświetlenie i siła), okablowanie instalacji ppoż.
 • SPB Przembud Sp. z o.o. APPLE – Hala Magazynowa Bolesławiec X-XII 2003: Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej nn, linia kablowa nn, wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych (instalacje oświetleniowe i siłowe), sieć strukturalna Cat 5, instalacja telewizyjna, instalacja przyzywowa
 • ELE-VIS Sp. z o.o. Sklep BIEDRONKA Lubsko XI 2003: Montaż rozdzielnicy głównej nn, linia kablowa nn, instalacje wnętrzowe (instalacje oświetleniowe i siłowe).
 • BANK GENÓW Obiekty Banku Genów Kostrzyca X-XI 2003: rzebudowa napowietrznej lini SN / wykonanie linii kablowej nn
 • Mercury Polska Sp. z o.o. Stary Browar Poznań X 2003: Instalacje elektryczne w sklepie „Świat Dziecka” oraz zasilanie i oświetlenie awaryjne w sklepie H & M.
 • SPB Przembud Sp. z o.o. Hale Produkcyjne Zehnder Group Bolesławiec II-X 2003: Lina kablowa SN, przebudowa stacji SN, dostawa i montaż rozdzielnicy głównej nn, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe), sieć strukturalna Cat 5
 • Zehnder Group Biura Zehnder Group Bolesławiec IX 2003: Okablowanie układu klimatyzacji promiennikowej.
 • Komfort Sp. z o.o. Sklep KOMFORT Rzeszów VII-IX 2003: Instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe).
 • Swietelsky Sp. z o.o Centrala Systemowa OBI Warszawa VI-VIII 2003: Modernizacja układu zasilania (zasilanie SN), dostawa i montaż rozdzielnicy głównej nn, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie i instalacje siłowe), sieć strukturalna Cat 6, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalacja antywłamaniowa.
 • Mercury Polska Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjne POLAR Wrocław: Okablowanie i podłączenie linii technologicznej SARES.
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Budynek mieszkalny Jelenia Góra: Modernizacja układu zasilania budynku (zasilanie kablowe nn) wraz z przebudową układu rozliczeniowego.
 • Politechnika Wrocławska Ośr. Wczasowy Politechniki Wrocławskiej Szklarska Poręba: Instalacja oświetlenia awaryjnego.
 • SUN Energy Sp. z o.o. Centrum Jelenia Struga Kowary: Wykonanie instalacji zasilającej pompy ciepła.
 • Profi Enamel Marek Jankowski Centrum Jelenia Struga Kowary: Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej nn, linia kablowa nn, wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych (instalacje oświetleniowe i siłowe), sieć strukturalna Cat 5, instalacja telewizyjna, instalacja przyzywowa, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru
 • SAP Projekt Obiekt TP S.A. Wałbrzych: Układ sterowania klimakonwektorami.
 • Mercury Polska Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjne POLAR Wrocław: Montaż rozdzielnicy głównej nn, montaż szynoprzewodów, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe).
 • METRO Real Estate Management Sp. z o.o. Sklep KOMFORT Legnica I-V: Instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe).
 • PPH Chwastek Sp. z o.o. Supermarket Kaufl and Wałbrzych I-II: Przebudowa sieci SN.