Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy - informacje

2019-05-20

Ogłoszenie o WZA

Projekt uchwały

Identyfikacja pełnomocnika

Identyfikacja akcjonariusza

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Podjęte uchwały