WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Akcionariusz
Liczba akcji
Ilość akcji w %
Liczba głosów
Ilość głosów w %
Małgorzata Tymińska
2 094 085
32,22%
2 094 085
32,22%
Zdzisław Kondrat
1 254 500
19,30%
1 254 500
19,30%
EKOBOX S.A.
1 247 381
19,19%
1 247 381
19,19%
Tadeusz Mazur
690 004
10,62%
690 004
10,62%
Wiesław Charążka
518 345
7,97%
518 345
7,97%
Pozostali
695 685
10,70%
695 685
10,70%

Kapitał Zakładowy Emitenta Tworzy 6 500 000 akcji, w tym:

  • 5 100 000 akcji serii A
  • 28 000 akcji serii B
  • 1 372 000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł