Wyjaśnienia Zarządu w sprawie zawiadomień o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. przez Członków Zarządu

Komunikat 17/2010 -EBI

Tytuł:Wyjaśnienia Zarządu w sprawie zawiadomień o transakcjach na akcjach Elektromont S.A.  przez Członków Zarządu

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Zarząd przedstawia wyjaśnienia dotyczące zawiadomień o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. przez Członków Zarządu. W załączeniu pismo przedstawiające stanowisko Zarządu w w/w sprawie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki: Pismo Zarządu w  sprawie zawiadomień o transakcjach na akcjach Elektromont S.A.  przez Członków Zarządu. 

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Mazur – Prezes Zarządu,

Jacek Charążka – Wiceprezes Zarządu