Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.12.2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2023 r. o godz. 12.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Waryńskiego 18 w Jeleniej Górze. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Proponowane zmiany treści statutu Spółki Carbon Group S.A. w restrukturyzacji

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Tekst uchwały Carbon Group S.A.

Ogłoszenie Carbon Group S.A. w restrukturyzacji