Zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w następujących obiektach:

  1. SPZOZ w Sulęcinie (województwo lubuskie) – instalacje elektryczne:  wartość zleconych robót 65 561,18 złotych netto (rozszerzenie zakresu zlecenia na wykonanie w sposób kompleksowy instalacji elektrycznych i niskoprądowych w SPZOZ w Sulęcinie, o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym EBI nr 12/2009 w  dniu 30.07.2009 roku; termin wykonania zlecenia: do 21.05.2010 roku.
  2. Centrum Dystrybucji w Kostrzyniu (województwo wielkopolskie) – instalacje niskoprądowe (modernizacja instalacji przeciwpożarowej): wartość zleconych robót  27 333,00 złotych netto; termin wykonania zlecenia: do 10.05.2010 roku.
  3. Obiektach radiokomunikacyjnych w Regionie Zachód – usługi konserwacji i naprawy awaryjne instalacji niskoprądowych: szacunkowa wartość zleconych robót: 22 000 złotych netto (wynagrodzenie będzie obliczane na podstawie cen jednostkowych za poszczególne usługi i urządzenia wykonywane w ramach umowy); termin wykonania prac do 31.12.2010 roku.

Łączna, szacunkowa wartość wyżej wymienionych  zleceń robót wynosi: 114 894,18 złotych netto

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenia będą miały istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki.