Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na NWZA w dniu 4 sierpnia 2010 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na NWZA Elektromont S.A. w dniu 4 sierpnia 2010 r.

Charążka Jacek

Liczba akcji: 2 014 515

Liczba głosów: 2 014 515

% udział w liczbie głosów na NWZA: 41,00%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 30,99%

Mazur Jarosław

Liczba akcji: 2 278 354

Liczba głosów: 2 278 354

% udział w liczbie głosów na NWZA: 46,37%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,05%

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 620 513

Liczba głosów: 620 513

% udział w liczbie głosów na NWZA: 12,63%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 9,55%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej