Istotne zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych  w Szpitalu Klinicznym Nr 1 Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Wartość zleconych robót, w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń zgodnych  z projektem wykonawczym, wyniesie: 3 999 642 zł netto. W przypadku zgody Inwestora na zastosowanie równoważnych zamienników materiałowych wartość zleconych robót wyniesie: 3 569 358 zł netto. Termin wykonania zlecenia: 30.11.2011 r.

Pozostałe szczegółowe warunki zlecenia zostaną określone w umowie, o podpisaniu której Emitent poinformuje  w odrębnym raporcie.

Otrzymane zlecenie  jest wymiernym efektem działania Oddziału Elektromont S.A. w Szczecinie oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 6 maja 2009 r.,  które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki na lata 2010 – 2011.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.