Zawiadomienie o dokonanych transakcjach na akcjach Elektromont S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 8 listopada 2010 r. od Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A.  sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta  w dniach od 26 marca 2010 r. do 3 listopada  2010 r. dokonała sprzedaży łącznie 9 355 szt. akcji Elektromont S.A.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawia się poniżej.

Data transakcji

 

Kupno/sprzedaż

 

Wolumen

 

 

Cena

 

26.03.2010

Sprzedaż

4805 szt.

Średnia cena 2,39 zł.

29.03.2010

Sprzedaż

2300 szt.

Średnia cena 2,48 zł.

03.11.2010

Sprzedaż

2250 szt.

Średnia cena 1,49 zł
 Stan posiadania

 

Liczba posiadanych akcji

 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki

 

Liczba przysługujących głosów

 

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów

 

Przed sprzedażą akcji

627318

9,65%

627318

9,65%

Po sprzedaży akcji

617963

9,51%

617963

9,51%

Podstawa prawna: art. 56 Ustawy o ofercie publicznej