Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r.

Mazur Jarosław

Liczba akcji: 2 278 354

Liczba głosów: 2 278 354

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,86%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,05%

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 590 659

Liczba głosów: 590 659

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 17,07%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 9,09%

Wiesław Charążka

Liczba akcji: 590 345

Liczba głosów: 590 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 17,06%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 9,08%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej