Zawiadomienie o otworzeniu nowego oddziału Elektromont S.A. w Chorzowie

Zarząd Elektromont  S. A. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2012 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  postanowienie o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym – w Rejestrze Przedsiębiorców nowego oddziału Spółki Elektromont S.A. Siedziba oddziału „ŚLĄSK” mieścić będzie się w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 47. Głównym zadaniem oddziału będzie nawiązywanie kontaktów handlowych oraz pozyskanie nowych kontraktów z obszaru Śląska.

Otworzenie nowego oddziału Elektromont S.A. jest odzwierciedleniem planów strategicznych Spółki, które mają na celu m. in  zacieśnienie kontaktów z obecnymi klientami i pozyskanie nowych klientów oraz realizacji celów emisyjnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.