Istotna informacja


W nawiązaniu do Komunikatu nr 57/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Strabag  Sp. z o.o.  aneks do  Umowy w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach”

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 5 592 303,21 PLN netto.

W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał  wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.