Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Warbud S.A. Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i zabezpieczenia mienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”.

Wynagrodzenie za wykonanie zadania  przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Termin zakończenia 16.02.2016 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 i 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.