Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 55/2015 oraz 60/2015 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A.  Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych –  Leroy Merlin w Jeleniej Górze.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.