Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:

– Tadeusz Mazur
– Piotr Nachmann
– Janina Rabiej
– Andrzej Kubasiak

–  Agnieszka Trela

– Kamil Suchański – pracuje w firmie EKOBOX S.A.  od 1996 roku, w tym na stanowisku Prezesa Zarządu od roku 1998.
Jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu spółki EKOBOX, którą wprowadził na Rynek New Connect. Wykształcenie: Magister Prawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Absolwent studiów MBA – GFKM i ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM. Ukończył kurs kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

 

Życiorysy zawodowe pozostałych powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem http://www2.elektromont.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Władze Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.