Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.

Charążka Wiesław

Liczba akcji: 518 345

Liczba głosów: 518 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,82%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%

 

EKOBOX  S.A.

Liczba akcji: 1 157 102

Liczba głosów: 1 157 102

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 19,69%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 17,8%

 

Kondrat  Zdzisław

Liczba akcji: 1 254 500

Liczba głosów: 1 254 500

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 21,35%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,30 %

 

Mazur Tadeusz

Liczba akcji: 2 280 004

Liczba głosów: 2 280 004

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 38,79%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,08%

 

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 504 160

Liczba głosów: 504 160

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,58%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,76%

 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej