Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 13/2016 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę na wykonanie robót elektrycznych na „Budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” w Zgorzelcu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu podpisana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w latach 2016 i 2017.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar