Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PBU Interbud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych na zadaniu pn. ”Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2016 i 2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar