Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o.  informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Centrum Handlowego OUTLET PARK SZCZECIN Etap III. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar