Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 r.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w związku z awarią systemu informatycznego zmuszony jest przesunąć termin publikacji Raportu za I kwartał 2017 r. z dnia 12.05.2017 r. na dzień 18.05.2017 r.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 oraz 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”