Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.

Charążka Wiesław

Liczba akcji: 518 345

Liczba głosów: 518 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,1%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,98%

 

EKOBOX  S.A.

Liczba akcji: 1 193 664

Liczba głosów: 1 193 664

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 25,7%

% udział w ogólnej liczbie głosów:18,36 %

 

Mazur Tadeusz

Liczba akcji: 2 280 004

Liczba głosów: 2 280 004

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 49,1%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,08%

 

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 504 160

Liczba głosów: 504 160

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:10,8 %

% udział w ogólnej liczbie głosów:7,76 %

 

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej