Otrzymanie Umowy

W nawiązaniu do komunikatu 24/2017 – ESPI  z dnia 10.07.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Centrum Medyczne Karpacz S.A.  podpisaną Umowę na wykonanie prac elektrycznych.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2017-2018.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar