Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Elektroimpex Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Umowę na wykonanie robót elektrycznych polegających na modernizacji układu zasilania rozdzielni R-3 oraz wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych na nowej hali miksera i autoklawu w hali produkcyjnej.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Termin zakończenia prac – 20.12.2018 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu podpisana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2017 i 2018.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar