Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach informację o wyborze oferty Spółki  na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na  zadaniu  pn. Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie  powiatu wrzesińskiego”

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w latach 2017-2018.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar