Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie Zamówienie na wykonanie okablowania linii technologicznej w hali przy ulicy Żmigrodzkiej 143 we Wrocławiu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki zamówienia zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymane zamówienie będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2018 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar