Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14.02.2018 r.
  2. Raport roczny za 2017 r. – 12.04.2018 r.
  3. Raport  kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15.05.2018 r.
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14.08.2018 r.
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14.11.2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.