Zmiana adresu oddziału Wrocław Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 5 stycznia 2018 r. o dokonaniu rejestracji zmiany adresu Oddziału Wrocław Spółki Elektromont S.A. Nowy adres Oddziału Wrocław: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/512, 53-238 Wrocław
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.