Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 36/2017 –ESPI z dnia 17.11.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Mirbud S.A.
z siedzibą w Skierniewicach Umowę na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu
pn. Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.  Termin zakończenia – 31.07.2018 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar