Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatów  ESPI nr 6/2018 z dnia 9.02.2018 r. oraz 16/2018 z dnia 30.03.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od CCC S.A. w Polkowicach Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych w budynku biurowym CCC.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar