Otrzymanie Aneksu

W nawiązaniu do komunikatu 50/2015 – EBI z dnia 29.09.2015 r., 65/2015 – EBI z dnia 28.12.2015 r. , 26/2017 – ESPI z dnia 07.08.2017 r. oraz 4/2018 – ESPI z dnia 07.02.2018 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Warbud S.A. Aneks do Umowy na wykonanie prac wykończeniowych w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2018 roku.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar