Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Tauron Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze informację o wyborze oferty konsorcjum firm:  Przedsiębiosrstwo Badawczo – Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w  Barczewie – Lider Konsorcjum oraz Elektromont S.A. – Partner Konsorcjum   na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji pod nazwą „FW Marszewo – projekt, dostawa i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej celem dostosowania parametrów farmy wiatrowej do wymogów instrukcji IRiESD oraz IRiESP.

Wynagrodzenie za wykonanie robót przypadających na Elektromont S.A. przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu wykonanie  w/w zadania  będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar