Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatów: 23/2018 z dnia 24.05.2018 r. ,11/2018 z dnia 6.03.2018 r. , 28/2017 z dnia 11.08.2017 r. oraz 35/2017 z dnia 7.11.2017 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Budimex S.A. aneks do Umowy na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. „Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie”

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2018 roku.