Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatów 3/2018 – ESPI z dnia 06.02.2018 r. oraz 10/2018 – ESPI z dnia 05.03.2018 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Aneksy do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych  przy realizacji Budowy Hali Magazynowej z Częścią Biurowo-Socjalną „STARION” w Biskupicach Podgórnych.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu aneksach.

W ocenie Zarządu otrzymane Aneksy będą miały istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar