Otrzymanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od „Projekt Beethovena – Projekt Echo – 122 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Kielcach Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją kontraktową.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa  będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018  i 2019 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar