Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 17/2018 z dnia 10.04.2018 r. oraz 38/2018 z dnia 13.09.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Magazyn wysokiego składowania dla CCC w Polkowicach.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar