Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Nestle Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 13A list intencyjny potwierdzający wybór oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – wykonanie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej i budynku socjalno-biurowego oraz budowy budynku kotłowni wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zakładu Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie Elektromont S.A. będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar