Istotna informacja

W nawiązaniu do konunikatu ESPI 37/2018 z  dnia 1.08.2018 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od „Projekt Beethovena – Projekt Echo – 122 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Kielcach Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją kontraktową.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku  2019 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar