Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 41/2018 z  dnia 11.10.2018 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Rozbudowa zakładu produkcyjnego UMICORE w Nowej Rudzie.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z  aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku  2019 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar