Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Atlas Ward Polska Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych dla zadania: rozbudowa zakładu Bridgestone w Stargardzie w zakresie budynków: Curring, Skład Odpadów oraz TTR.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar