Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROMONT S.A.

ELEKTROMONT S.A.  informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONT S.A. w dniu 20 maja 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do 18 czerwca 2019 roku, do godziny 10.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w  Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 18.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie