Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. w dniu 20 maja 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w WZA

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  w dniu 20 maja 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w WZA

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie