Istotna informacja

Zarząd  Elektromont  S.A.  powiadamia, iż otrzymał od RS Bau sp. z o.o. sp.k. z/s Sośnicowice ul. Przemysłowa 10 informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych dla zadania: Budowa w Jeleniej Górze hali produkcyjno-magazynowej Firmy Meinert wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar