Istotna informacja

Zarząd  Elektromont  S.A.  powiadamia, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych  w fabryce Mitsui High Tec w Skarbimierzu-Osiedle. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar