Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 24/2019 – ESPI z dnia 08.08.2019 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. Umowę na  wykonanie prac elektrycznych  w fabryce Mitsui High Tec w Skarbimierzu-Osiedle. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.  

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar